Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., boli s účinnosťou ku dňu 31.12.2016 odvolaní doterajší členovia predstavenstva Miroslav Stejskal, Michal Pokorný, Alexander Kšiňan, Miroslav Rapšík a Martin Malaník, ktorých s účinnosťou ku dňu 1.1.2017 nahradili novozvolení členovia predstavenstva – Miroslav Obert, Miroslav Stejskal, Martin Golis, Emil Krondiak, Martin Malaník, Michal Pokorný a Vladimír Palko. Za predsedu predstavenstva bol určený Miroslav Obert, za podpredsedu predstavenstva Miroslav Stejskal.

Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy