ENVIRO: Vzácneho sokola má zachrániť aj výstavba vtáčích búdok.

Bratislava 16. marca (TASR) – Prežitiu ohrozeného sokola rároha má na Slovensku napomôcť aj inštalovanie vtáčích búdok v oblastiach rozšírenia tohto druhu. Ako pre TASR objasnila Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), búdky predstavujú náhradné hniezdne príležitosti pre tieto operence, keďže si nestavajú vlastné hniezda, ale sa usádzajú napríklad v hniezdach iných druhov vtákov. Vzhľadom na to, že vhodných biotopov na hniezdenie vzácnych sokolov ubúdalo, pristúpilo sa u nás k inštalovaniu búdok. Na Slovensku je ich v súčasnosti asi 250 z dreva a 90 z hliníka.
Sokol rároh čelí v súčasnosti mnohým hrozbám, ktoré sa vo väčšej či menšej miere podieľajú na celkovej kritickej ohrozenosti tohto druhu. Mnoho jedincov sa stane obeťou vtáčej kriminality, predovšetkým nelegálnych odstrelov a vykrádania hniezd. Práve vykrádanie hniezd za účelom využitia mláďat na komerčné účely sa považuje za jeden z faktorov, ktorý významnou mierou prispel k vážnemu ohrozeniu sokolov rárohov vo väčšine krajín, kde sa vyskytujú.
Od roku 2006 preto realizujú ochrancovia dravcov spoločne so slovenskými i maďarskými partnermi dosiaľ najväčší projekt ochrany sokola rároha podporený Európskou komisiou v rámci programu LIFE. Jeho cieľom je predovšetkým zvýšiť stabilitu a početnosť párov na území Slovenska, ale aj prispieť k minimalizácii prenasledovania dravcov človekom. Ornitológovia v rámci projektu monitorujú mláďatá aj pomocou satelitných vysielačiek. Náklady na projekt sa pohybujú okolo dvoch miliónov eur.
Ornitológovia vyše desať rokov spolupracujú pri ochrane sokola aj so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., ktorá financuje výrobu aj inštaláciu búdok. Za posledné dva roky na tento účel spoločnosť poskytla takmer 10.000 eur. „Spolupráca funguje aj pri výstavbe nových vedení, povedal pre TASR výkonný riaditeľ sekcie komunikácie SEPS, a.s. Igor Gallo. Priblížil, že ochrancovia dravcov pripomienkujú investičné akcie, aby sa predišlo ohrozeniu vtáctva. Preventívne sa tiež umiestňujú nad vodiče zábrany, tzv. metličky. Osádzaním výstražných prvkov sa tiež zvýrazňujú zemné laná, čo má význam pre viaceré druhy vtákov.
„Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Intenzívne realizujeme program postupného znižovanie negatívnych vplyvov našej činnosti na životné prostredie, samozrejme, v rámci technických a prevádzkových možností. Spolupráca so združením Ochrana dravcov na Slovensku je toho konkrétnym dôkazom,“ dodal Gallo.
Celková početnosť sokolích párov na európskom kontinente sa odhaduje len na 400 až 500. Na Slovensku žije pomerne malá, ale významná časť populácie v počte do 40 párov.

Zdroj: TASR

Tlačové správy