Oznámenie Regionálnej skupiny Kontinentálna Európa ENTSO-E
k spusteniu verejnej konzultácie k Prevádzkovej príručke

 

Dňa 21. mája 2010 spustila ENTSO-E proces verejnej konzultácie k upraveným
politikám Prevádzkovej príručky UCTE, teraz Regionálnej skupiny Kontinentálna
Európa ENTSO-E (RSKE) menovite: 4 ( Koordinované plánovanie prevádzky), 5 (Prevádzka v stavoch núdze),
6 (Komunikačná infraštruktúra) a 7 (Výmena údajov). Konzultácie budú ukončené dňa 2. júla 2010.

Prevádzková príručka bola pôvodne vytvorená a prijatá UCTE
(Union for Coordination of Transmission of Electricity) a jej ďalší rozvoj a prepracovanie
bolo postúpené na RSKE ENTSO-E. Prevádzková príručka predstavuje aktuálny súbor prevádzkových
princípov a štandardov pre prevádzkovateľov prenosových sústav v Európe. Hlavným zámerom
Prevádzkovej príručky je poskytnúť podporu technickej prevádzke prepojenej sústavy RSKE ENTSO-E,
čo zahrňuje politiky pre bezpečnosť prevádzky a mimoriadne prevádzkové opatrenia v stavoch núdze
ako i rámcové vymedzenie výmeny údajov. Cieľom Prevádzkovej príručky je zabezpečenie
interoperability – prevádzkyschopnosti medzi všetkými prevádzkovateľmi prenosových
sústav prepojených do synchrónnych oblastí. Upravené politiky 4, 5, 6 a 7 a im prislúchajúce
dodatky 4 a 5 sú zverejnené za účelom verejnej konzultácie. Konzultačné obdobie
začína 21. mája 2010 s tým, že zainteresované strany sú vyzvané postúpiť ich pripomienky emailom
na oh-consultation@entsoe.eu do 2. júla 2010.

Účelom verejnej konzultácie v zmysle Konzultačného postupu ENTSO-E je
zvýšenie transparentnosti a poskytnúť ENTSO-E významné vstupy.

Účastníci trhu s elektrinou sú upovedomení, že následne po konzultačnom období
ENTSO-E zverejní všetky ich pripomienky. V prípade, že respondent bude požadovať
aby ENTSO-E zaobchádzalo s príspevkom dôverne, je potrebné aby to explicitne uviedol
v predloženom príspevku. Všetky politiky budú po skončení konzultačného obdobia upravené
a predložené na schválenie RSKE ENTSO-E.

Za účelom stiahnutia politík a príloh v pdf formáte
kliknite na tento odkaz.

Vaše prípadne otázky adresujte na:

Dr Ramunas Bikulcius
Operations Code Advisor
ENTSO-E
Tel. : +32 (0) 2 741 09 77
Email : ramunas.bikulcius@entsoe.eu

Tlačové správy