Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti OKTE, a.s., boli s účinnosťou od 14.10.2010 odvolaní doterajší členovia predstavenstva Ing. Michal Cabala, Ing. Milan Lipovský a Ing. Miroslav Škorník, ktorých s účinnosťou od 15.10.2010 nahradili novozvolení členovia predstavenstva Ing. Pavel Šramko, Ing. Milan Lodňanek a Ing. Vladimír Karaba. Za predsedu predstavenstva bol určený Ing. Pavel Šramko. Zároveň došlo k odvolaniu členov Dozornej rady OKTE, a.s., volených jediným akcionárom. Novými členmi Dozornej rady sa stali Ing. Ivan Lovíšek, Ing. Jaroslav Kubinec a Ing. Ján Petrovič. Za predsedu Dozornej rady bol určený Ing. Ivan Lovíšek, za podpredsedu Dozornej rady bol určený Ing. Jaroslav Kubinec.
Dňa 19.10.2010 predstavenstvo OKTE, a.s., odvolalo z funkcie generálneho riaditeľa OKTE, a.s., Ing. Michala Cabalu a s účinnosťou od 20.10.2010 menovalo Ing. Pavla Šramka do funkcie riaditeľa tejto spoločnosti.

v Bratislave 27.10.2010

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy