Tlačová správa o stave projektu DE-AT-PL-4MMC (tzv. Interim Coupling)

Zdieľať

Nominovaní operátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav Nemecka, Poľska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky informujú o stave projektu Interim Coupling.

Tlačová správa v slovenskom jazyku je dostupná tu.

Tlačové správy