UCTE: Bezpečnosť dodávky elektrickej energie musí mať vyššiu prioritu

Zdieľať

UCTE víta dohodu Európskej únie o nových infraštruktúrnych smerniciach


UCTE, Združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS), privítalo nové smernice Európskej únie (EÚ) pre energetické siete v Európe, na ktorých sa nedávno v Bruseli dohodli kompetentní ministri členských štátov EÚ. Európska únia chce prostredníctvom týchto smerníc podporovať vzájomné výmeny elektrickej energie v rámci EÚ.
 
UCTE sa usiluje o rozvoj prepojovacích vedení považovaných za nepostrádateľný základ konkurencieschopných trhov, ale zdôrazňuje, aby sa aspektom spoľahlivosti venovala väčšia pozornosť. Martin Fuchs, prezident UCTE, zdôraznil tento postoj v Bruseli slovami: „Ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) budeme sledovať rozvoj európskych elektrizačných diaľnic, pričom budeme pozorne monitorovať bezpečnosť a primeranosť sústavy. Ako dôsledok hospodárskej súťaže sa výrazne zvýšil prenos po týchto diaľniciach a veľkým problémom pre mnohých PPS sa stalo ich preťaženie. Preto pre UCTE je bezpečnosť prvoradá. Ďalší rozvoj elektrizačných sietí v Európe sa musí realizovať takým spôsobom, aby sa pri akejkoľvek rýchlosti rozvoja predišlo „kalifornským podmienkam“.

V rámci UCTE je každý PPS individuálne zodpovedný za bezpečnú prevádzku a rozvoj svojej prenosovej sústavy. PPS sú v úzkom kontakte so svojimi odberateľmi a s ostatnými PPS, napr. čo sa týka zosilnenia medzinárodných prepojovacích vedení. Vo väčšine členských krajín UCTE je vytvorený koordinovaný postup, na ktorom participujú štátne inštitúcie, účastníci trhu, PPS a regulátori. To umožňuje zhromažďovať informácie, ako sú makroekonomické údaje a ich vzťah k energetickej náročnosti, obmedzenia týkajúce sa využitia pôdy, priemyselný a demografický vývoj, atď., s cieľom nájsť konsenzus s plánovaným rozvojom a položiť základ pre jeho financovanie, napr. zakomponovaním do požiadaviek na budúce investície.


V každom prípade budú investície do sieťovej infraštruktúry vyžadovať stabilný rámec zaisťujúci ich primeranú návratnosť. Je známe, že investície majú vo všeobecnosti dlhú dobu splatnosti. Pri vytváraní tohto rámca hrajú podstatnú úlohu regulátori alebo verejné dozorné inštitúcie.


Zdroj: UCTE Január 2003

Tlačové správy