Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu

Zdieľať

Tlačová správa z valného zhromaždenia

 

V sídle spoločnosti na Miletičovej 5 v Bratislave sa 3.6.2005 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej SEPS, a. s.), ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, riadnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2004.

V roku 2004 dosiahla SEPS, a.s. celkové výnosy 17 056 190 tis. Sk pri celkových nákladoch 14 943 867 tis. Sk. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 1 707 213 tis. Sk. Spoločnosť hospodárila s majetkom vo výške 10 617 253 tis. Sk.

 
 
Bratislava, 3. 6. 2005
(gal)

Tlačové správy