Valné zhromaždenie SEPS, a.s. (2)

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa 28.6.2010 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS, a. s.), ktoré prerokovalo a schválilo výročnú správu spoločnosti, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2009.

V roku 2009 dosiahla SEPS, a. s., celkové výnosy 412 408 075 eur pri celkových nákladoch (s daňou z príjmov) 400 856 260 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 11 551 815 eur, z ktorého sa 7 696 083 eur použije na štatutárny fond na zabezpečenie investičných akcií a 3 313 996 eur na výplatu dividend.

Mgr. Igor Gallo, výkonný riaditeľ sekcie komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
+421 2 5069 2111, +421 908 714 752
gallo_igor@sepsas.sk, www.sepsas.sk

Tlačové správy