Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2014

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa dňa 28.5.2015 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2014.

SEPS dosiahla v roku 2014 podľa individuálnych finančných výkazov zostavených v súlade s IFRS celkové výnosy 395 199 591 eur pri celkových nákladoch (vrátane dane z príjmov) 327 735 464 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 67 464 127 eur z ktorého 66 134 401 eur bude použitých na výplatu dividend a 1 329 726 eur zostane v položke nerozdelený zisk.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy