Výsledky hospodárenia SEPS za rok 2015

Zdieľať

V sídle spoločnosti sa dňa 29.4.2016 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej „SEPS“), ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu a konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2015.

SEPS dosiahla v roku 2015 podľa individuálnych finančných výkazov zostavených v súlade s IFRS celkové výnosy 401 111 538 eur pri celkových nákladoch (vrátane dane z príjmov) 328 127 194 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške 72 984 344 eur, z ktorého 68 350 619 eur zostane v položke nerozdelený zisk a 4 633 725 eur je určených do rezervného fondu.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy