Zmeny v predstavenstve a vrcholovom manažmente SEPS

Zdieľať

V akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa uskutočnili zmeny v personálnom zložení predstavenstva, ako aj vrcholového manažmentu. Po uvoľnení Petra Dovhuna na výkon funkcie ústavného činiteľa preberá jeho pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jaroslav Vach.

Predstavenstvo SEPS pôsobí od 16. mája 2023 v zložení predseda predstavenstva Jaroslav Vach, podpredseda predstavenstva Marián Širanec a členovia predstavenstva Miroslav Janega a Martin Riegel.

Vďaka rýchlemu zavedeniu procesov odporúčaných akcionárom a Útvarom hodnoty za peniaze MF SR sa SEPS od nástupu súčasného vedenia v roku 2020 stala efektívnou, transparentnou a otvorene komunikujúcou spoločnosťou s mimoriadne dobrými hospodárskymi výsledkami. Prioritou nového vedenia SEPS je aj naďalej zabezpečovať spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky prenosovej sústavy a pripraviť ju na budúce výzvy. Za kľúčovú považujeme v našej ďalšej práci kontinuitu v naštartovaných procesoch efektívneho a transparentného hospodárenia, ako aj v implementácii najmodernejších technológií, dekarbonizácie a v budovaní kvalitného tímu,povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jaroslav Vach, ktorý spoločnosť už viedol od 17. apríla 2020 do 16. februára 2021.

Tlačové správy