Tento rok oslavujeme 20. výročie vzniku našej spoločnosti a za tento čas prešla SEPS dlhú cestu v oblasti rozvoja a modernizácie. Sústredili sme sa na technológie, výstavbu nových vedení a vývoj v rýchlo napredujúcom elektroenergetickom sektore. Opomenuli sme však našu vizuálnu identitu, ktorá zostala dve desaťročia bez zmeny. K tej došlo tento rok, keď sa pokrok v oblasti grafiky a dizajnu prejavil v našej novej vizuálnej identite.

Na zelené elipsové logo a slogan sme si za taký dlhý čas zvykli, aj keď už pre starobu pokrivkávali za svojimi náprotivkami. Ich nevýhody boli čoraz výraznejšie. Z vizuálneho hľadiska okrem dizajnu, ktorý vyšiel z módy, bola slabou stránkou loga napríklad nedostatočná viditeľnosť na reklamných plochách, kde zanikalo medzi logami iných spoločností. Z technického hľadiska bola problémom zastaranosť formátov či v slogane špecifický typ písma, ktorý nebol dostupný.

Napokon sme uskutočnili významný krok a predstavili sme nové moderné logo. Ešte chvíľu potrvá, kým sa zhmotní na všetkých materiáloch, na označeniach budov, v ich interiéroch či na technických zariadeniach.

Nové logo zároveň odštartovalo práce na zmene toľko kritizovaného webu našej spoločnosti. Snahy o jeho zmenu spred niekoľkých rokov sa z teórie nepretavili do praxe a táto nevyhnutnosť sa stále odsúvala na neskôr. Momentálne už máme víťaza súťaže na dodávateľa webu a spustenie novej webstránky sa plánuje ešte v tomto roku.

Veríme, že nová vizuálna identita bude dobre slúžiť potrebám našej spoločnosti.  Pomôže nás zviditeľniť ako modernú, pokrokovú firmu, ktorá sa nestratí v hustej spleti nových trendov a technológií. Spolu s logom a novou webstránkou bude príkladom využitia príležitosti ako držať krok s dobou a byť nielen viditeľný, ale aj príťažlivý a zrozumiteľný ako pre obchodných partnerov, tak aj pre širokú verejnosť.

                                                              Samostatný odbor CSR a komunikácie