Koľkí prevádzkovatelia prenosových sústav sú partnermi v projekte „Core Flow-Based Market Coupling?“

Odpovede posielajte na premeny@sepsas.sk do 31. júla 2022.

Traja vyžrebovaní výhercovia získajú nákupnú tašku s novým logom SEPS.

 

Vyhodnotenie súťaže z predchádzajúceho čísla

Otázka: Čo je na fotografii?

Správna odpoveď: b) roztrhnutý izolátorový reťazec

Vyžrebovaným výhercom súťaže Ing. Jurajovi Sabovi, Ing. Marekovi Čižikovi, Ing. Marekovi Andrejkovi, Michalovi Nedasovi, Petrovi Šibíkovi, Ing. Petrovi Gábrišovi, Radoslavovi Glezgovi, Žofii Čemanovej, Ing. Miroslavovi Kretovi a Ing. Lenke Högerovej gratulujeme.