Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2020 - zrušené

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2020 – pásmové produkty

I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)
  • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov,
  • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 03.04.2019 o 09:30,
  • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,
  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou na predloženie Ponuky VK (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie ponúk a ich vyhodnotenie
  • výzva na predloženie ponuky, prijatie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov
  • výzva na predloženie ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy
  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom
Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady_VK na nákup elektriny v PS a pre vlastnú spotrebu ESt na rok 2020 - pásmové produkty.pdf 398 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2020.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
350 kB

37,2 kB
37,5 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár cenovej ponuky - pásmové produkty.doc 96 kB

Vysvetľovanie súťažných podkladov

Názov Dokument Veľkosť
Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie_2020_SP_v1.pdf 183 kB


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov Dokument Veľkosť
Výzva na preloženie cenovej ponuky Vyzva_PP.pdf 111 kB

Prehľad cenových ponúk

Názov Dokument Veľkosť
Prehľad cenových ponúk Prehlad_CP_2020.pdf 210 kB

Vyhodnotenie výberového konania

Názov Dokument Veľkosť
Vyhodnotenie výberového konania Vyhodnotenie_VK_2020.pdf
195 kB


Zrušenie výberového konania

Názov Dokument Veľkosť
Zrušenie výberového konania Zrušenie výberového konania.pdf 210 kB
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK