Vďaka podpore z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis sa mladým študentom otvorili brány troch technických univerzít. Fakulty elektrotechniky a informatiky v Bratislave, v Žiline a  v Košiciach počas dní otvorených dverí privítali vo svojich „univerzitných mestečkách” stovky záujemcov.

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

V záujme našej spoločnosti je zatraktívniť štúdium elektrotechniky a dať študentom možnosť vidieť na vlastné oči priestory, technické vybavenie a laboratóriá jednotlivých fakúlt.  Preto sme sa v našej spoločnosti rozhodli priložiť ruku k dielu a finančne podporiť realizáciu dní otvorených dverí na technických univerzitách. Študenti tak prišli do kontaktu nielen so svojou možno budúcou alma mater, ale aj s firmami, ktoré môžu byť raz ich zamestnávateľmi.

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach predstavili na Dni otvorených dverí stredoškolákom aj laboratórium, na ktorého zariadenie prispela naša spoločnosť.

Virtuálna elektrická stanica

Stredoškolákom sme v rámci dní otvorených dverí predstavili virtuálnu elektrickú stanicu. Mohli sa v jej virtuálnych priestoroch poprechádzať a vyskúšať si manipuláciu so zariadeniami,  ako sú výkonové vypínače, odpojovače a uzemňovače. Ukázali sme im, ako vyzerá a na čo slúži transformátor, elektrické vedenie a domček ochrán, v ktorom sú umiestnené ochranné, riadiace a meracie prístroje.

Sprievodcom virtuálnou stanicou bol náš kolega Marek Sopóci z odboru optimalizácie a kvality prenosu elektrickej energie, ktorý o svojej skúsenosti z dní otvorených dverí hovorí: „Študentov zaujímalo čo je elektrická stanica a na čo slúži. Chceli vedieť, či je virtuálny model kópiou skutočnej elektrickej stanice a aké ďalšie funkcionality plánujeme pridať do nášho modelu. Dostal som od nich množstvo odborných otázok, niektoré boli aj veľmi vtipné, napríklad: ´To je Černobyľ?´

Interaktívny stánok SEPS

Virtuálna stanica bola súčasťou nášho stánku v Bratislave a v Žiline. S otázkami o našej spoločnosti sa návštevníci mohli obrátiť aj na kolegyne Zuzanu Bednárovú a Sandru Čičovú Kotzigovú z odboru CSR a komunikácie a presnejšie vysvetlenie pracovných pozícií dostali od kolegu Radka Slobodníka zo sekcie ľudských zdrojov. Mysleli sme aj na drobnosť, ktorú si mohli odniesť so sebou – suvenír s logom SEPS.

Diskusie s našimi odborníkmi

Dni otvorených dverí ponúkli okrem stánkov a diskusií so zástupcami jednotlivých fakúlt a spolupracujúcich inštitúcií aj zaujímavé prednášky. Za SEPS sa v aulách návštevníkom prihovorili bývalý absolventi jednotlivých univerzít, ktorí sú dnes našimi poprednými odborníkmi. Rečníkom v Bratislave bol vedúci odboru prípravy prevádzky elektrizačnej sústavy Martin Jedinák, v Žiline prišla motivovať k štúdiu vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu Silvia Čuntalová a v Košiciach výkonný riaditeľ sekcie diagnostiky a optimalizácie prenosu elektrickej energie Ľuboš Holka.

Náš tím na Dni otvorených dverí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Sprava: Silvia Čuntalová, Radovan Slobodník, Zuzana Bednárová, Marek Sopóci

Exkurzia v skutočnej elektrickej stanici

Košická technická univerzita v rámci svojho Dňa otvorených dverí umožnila 50 stredoškolákom navštíviť aj našu reálnu elektrickú stanicu v Lemešanoch a vidieť naživo bežné manipulačné práce. Po areáli stanice ich sprevádzali naši skúsení kolegovia z Prevádzkovej správy Východ – pán Miroslav Stančák, Norbert Hlinka, Marián Janega a Juraj Byšický.

Pozrite si krátke video z dní otvorených dverí.

red.