Milé čitateľky, milí čitatelia,

už je to viac ako rok, čo Ukrajina čelí ruskému agresorovi a musí sa s tým vyrovnávať aj naša elektrizačná sústava. Ako to zvládame, hodnotíme v rozhovore s vrchnou riaditeľkou úseku SED a obchodu Silviou Čuntalovou.

V rámci prípravy na riziká prepojenej európskej sústavy chystáme v budúcom roku reálnu skúšku štartu z tmy. Prvýkrát na medzinárodnej úrovni, v spolupráci s naším poľským partnerom.

V prepojenej Európe sme aktuálne svedkami veľkých zmien v oblasti energetiky, na ktoré sme zareagovali aj novo sformulovanou víziou a poslaním SEPS.

Novinkou Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v nadácii Pontis je zamestnanecký grantový program „Energia pre dobro“, ktorý už má svojich víťazov. Z nadačného fondu získali podporu aj ďalšie aktivity – dni otvorených dverí na slovenských technických univerzitách či projekt založený na umelej inteligencii.

A kým sa umelá inteligencia nenaučí za nás aj tešiť, prajem veľa radosti zo slnečných a stále dlhších jarných dní.

Adriana Komorníková
redaktorka