Čo je black-out?

a) masívny výpadok elektriny

b) skrat

c) porucha transformátora

Odpovede posielajte na premeny@sepsas.sk do 30. apríla 2023.

Jeden vyžrebovaný výherca získa chutný balíček, dvaja vyžrebovaní výhercovia získajú hliníkovú fľašu s karabínkou.

 

Vyhodnotenie súťaže z predchádzajúceho čísla

Otázka: Ktorý z variantov nášho loga sa využíva prednostne?

Správna odpoveď: variant c

Gratulujeme vyžrebovaným výhercom súťaže – Ing. Petrovi Kopanicovi, ktorý získal solárnu nabíjačku, a Ing. Blažene Porubskej a Radoslavovi Glezgovi, ktorí získali dáždnik.