Oživenie vizuálnej identity našej spoločnosti sa dostalo do finále. Od jej ohlásenia – internej komunikačnej kampane, ktorej kľúčovým posolstvom bolo „My sa nemeníme. Zlepšujeme sa.“, ubehlo niekoľko mesiacov a podarilo sa nám túto komplexnú zmenu uviesť do nášho dennodenného pracovného života. Poďme ale pekne poporiadku.

Modernejšie logo

K 20. výročiu založenia spoločnosti sme si dali darček v podobe vynoveného loga. Zmenilo sa tak, aby v dnešnej dobe zaujalo a pritiahlo pohľad aj v rade s logami iných spoločností. Má viacero variantov a vybrať si z nich môžeme podľa toho, kde sa ho chystáme použiť. Preferovaný variant je so skratkou SEPS v gradiente na bielom podklade, s plným názvom spoločnosti uvedeným čiernym písmom:

Samotné zobrazenie nášho nového loga má svoje opodstatnenie, ktoré vychádza z prenosovej sústavy. Prekríženie kovovej konštrukcie vytvarovalo písmo skratky názvu našej spoločnosti. Farebnosť loga spája zelenú, ktorá symbolizuje zem, prírodu, pokrok, s modrou, ktorá predstavuje oblohu, stabilitu, spoľahlivosť. Modrá ako chladná farba zároveň odkazuje na kov, z ktorého sú stožiare. Ukážku toho, ako vzniklo naše logo si môžete pozrieť tu.

Slogan, ktorý vystihuje naše poslanie

„Energia na správnom mieste“ je základom všetkého dobrého a konštruktívneho. Predstavuje stabilné dodávanie elektriny koncovým spotrebiteľom, transparentné a hospodárne fungovanie našej spoločnosti, komunikáciu navonok či v tíme, inšpirujúce pracovné prostredie, náš vlastný entuziazmus a vzťah k práci.

Nový dizajn manuál definuje náš vizuálny štýl

Každá spoločnosť, ktorá má svoju identitu, by mala mať vytvorený aj dizajn manuál. Je základným zdrojom informácií pre interné tímy, externých dizajnérov a agentúry. Na stretnutia, kde predstavujeme našu spoločnosť – projekty, úlohy, aktivity, čokoľvek týkajúce sa SEPS pomocou vizuálnej prezentácie, si treba tento podklad pripraviť podľa dizajn manuálu (str. 36). Šablóna prezentácie je všetkým dostupná a vyžaduje sa jej použitie. Aj toto je spôsob, ktorým vytvárame obraz o našej spoločnosti, a preto má mať jednotnú formu. Obsah, ten je už potom na nás, autoroch prezentácie, a mal by byť – na rozdiel od formy – originálny 😊.

Označenia vozidiel, kancelárií a budov

V spolupráci s kolegami z ďalších útvarov – najmä sekcie správy majetku a sekcií prevádzkových správ – sme postupne vymenili označenia so starým logom. Vynovené tabuľky s očíslovaním kancelárií sú už na svojich miestach vo všetkých našich budovách.

Machové logo na recepcii v administratívnej budove v Bratislave

Aj navonok už vyzeráme atraktívnejšie. V priebehu leta zmenil vizuál vďaka nálepkám s novým logom náš vozový park. Totemy pred našimi dvadsiatimi dvomi elektrickými stanicami sme stihli obliecť do nového šatu začiatkom jesene. Vo viacerých prípadoch bol už najvyšší čas na povrchovú úpravu, pretože zub času výrazne poznačil celistvosť pôvodného polepenia.

Pred administratívnymi budovami v Bratislave, Žiline a aj na prevádzkových správach visí už od leta naša firemná vlajka v bielej farbe s logom v gradiente. Novú vizuálnu identitu našej firmy z hľadiska exteriérového označenia sme skompletizovali výmenou loga na administratívnych budovách. Začali sme nainštalovaním rozmermi menších nových tabúľ na budovách prevádzkových správ ešte začiatkom jesene a v decembri sa môžeme tešiť už aj z nového loga na budove v Bratislave.

Intranet s čerstvými novinkami

Vynikajúcim nástrojom na komunikáciu v rámci firmy je náš nový intranet. Presnejšie, pribudla titulná stránka s aktualitami, ktorá dostala modernú a pre užívateľov priateľskú tvár. Podľa návštevnosti vidíme, že je vám sympatická. Postupne sa stáva súčasťou pracovného života ako skvelý, prehľadný zdroj informácií o aktivitách a udalostiach súvisiacich s našou spoločnosťou.

Moderná a prehľadná webstránka

Dočkali sme sa aj nového dizajnu našej webovej stránky, ktorú si odteraz môžete pohodlne pozrieť nielen z počítača, ale aj z mobilu či tabletu.  Obsahovo sa veľmi neodlišuje od starej verzie, ale okrem už spomenutej grafiky sa zmenilo aj usporiadanie jednotlivých rubrík. Nový variant je teda nielen krajší, modernejší, ale aj prehľadnejší pre návštevníkov našich stránok. Veľkou výhodou je aj to, že vďaka použitiu jednoduchého systému na správu obsahu, si budeme vedieť aktualizovať webstránku interne podľa potreby, bez závislosti na externom dodávateľovi.

Elektronické formuláre a svojpomocne vyrobené označenia

V spolupráci s vami všetkými sme vymenili logá a ostatné náležitosti na dokumentoch našej firmy a v šablónach elektronickej komunikácie. Ešte sa sem-tam stretávame so starým logom na elektronických dokumentoch a označeniach, ktoré si vyrábame v svojpomoci a visia na chodbách alebo v kanceláriách. Chceme vás preto poprosiť, skontrolujte si, či aj vy na vašom útvare vstúpite do nového roka už kompletne v novom firemnom šate.

Ďakujeme.

Samostatný odbor CSR a komunikácie