Milé čitateľky, milí čitatelia,

máme za sebou ďalší rok plný nečakaných udalostí a zvratov. Čo priniesol našej spoločnosti a pred aké nové úlohy budeme v najbližšom období postavení ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy, hodnotíme s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Petrom Dovhunom.

Na výzvy, ktoré pre nás a celý elektronergetický sektor chystá budúcnosť, sa pripravujeme aj podporou mladých vedátorov, napríklad ako hlavný partner Festivalu vedy a techniky AMAVET.

Dynamické zmeny a inovácie sa začínajú výraznejšie prejavovať aj v našom dizajne. Postupnými krokmi sme do každodenného pracovného života uviedli novú vizuálnu identitu SEPS, ktorú sme si dali ako darček k dvadsiatemu výročiu.

Obdarovávanie nadobúda hlbší zmysel s blížiacimi sa najkrajšími sviatkami. Príležitosť zapojiť sa do kruhu darovania nám ponúka nový zamestnanecký program „Energia pre dobro“. A ponúkame na záver aj recept, ako ju my sami môžeme opäť načerpať.

Želám Vám, milé kolegyne, milí kolegovia, radostné Vianoce a do nového roka veľa zdravia a požehnania.

Adriana Komorníková
redaktorka