„Byť človekom vždy smeruje k niečomu alebo niekomu mimo seba samého. Čím viac zabúdame na seba – a namiesto očakávania dávame, slúžime – tým viac sme ľuďmi.“ Viktor Frankl

„Energia pre dobro“, tak sa volá náš nový zamestnanecký grantový program, ktorý je realizovaný z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. Od 1. decembra je vyhlásená pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu je 20 000 eur. O grant vo výške 1000 až 1500 eur môže požiadať len organizácia s projektom odporučeným niekým z nás, zamestnancov SEPS, ktorí sa zapájame na dobrovoľníckej báze do aktivít žiadateľa o grant.

Najšťastnejšími  sú údajne ľudia, ktorí pracujú v takzvaných pomáhajúcich profesiách. Teda tí, ktorí pracujú s ľuďmi a pre ľudí. Často ide o prácu, ktorá zďaleka nepatrí k dobre finančne ohodnoteným. A napriek tomu robí tých, ktorí ju vykonávajú, neporovnateľne spokojnejšími a vyrovnanejšími.

Z potreby robiť dobro a pomáhať pramení aj naša túžba a snaha spraviť niečo pre druhých na dobrovoľníckej báze. „Energia pre dobro“ neznamená len podporu pre dobro tých, ktorým projekt poslúži. Znamená obohatenie pre všetkých, ktorí sa zapoja do kruhu darovania. Obohatenie nielen financiami, ale aj skutkami, nezištnou aktivitou v prospech niečoho, čo prináša radosť a podporuje tam, kde je to potrebné.

Oblasti podpory zamestnaneckého programu

Náš nový zamestnanecký program má široké tematické zameranie. Organizácie si môžu požiadať o podporu činností v zdravotnej, sociálnej, športovej, kultúrnej, vzdelávacej, ľudsko-právnej, environmentálnej či vedecko-výskumnej oblasti. Žiadateľ musí byť právnická osoba so sídlom na území Slovenska, ktorá nie je zriadená za účelom podnikania, alebo samospráva so sídlom na území SR. Podrobnosti o oblastiach podpory, oprávnenom žiadateľovi, ako aj ostatné informácie o termínoch, podmienkach použitia grantu a podobne sú zverejnené vo výzve na predkladanie žiadostí.

„Vianočný čas nás zvyčajne motivuje myslieť na druhých ešte viac ako inokedy. Silnejšie si uvedomujeme emócie a ´dávať´ zrazu dostáva hlbší zmysel. Veríme, že našich kolegov táto nová príležitosť pomôcť tam, kde je to potrebné, potešila a budú ju vedieť posunúť bližšie k tým, pre ktorých je to dôležité. Tento nový zamestnanecký grantový program by mal byť tým zdrojom energie, ktorú pomáhame my zamestnanci v svojich voľnočasových aktivitách meniť na dobro,“ povedala vedúca odboru CSR a komunikácie Zuzana Bednárová.

Informácia o otvorení možnosti pre podanie projektu môže byť malým darčekom pre organizácie, kde aktívne pôsobíte. Uzávierka prijímania žiadostí je až 31. januára 2023, čo je dostatok času na premyslenie a zaslanie žiadosti. Bude to výborný štart do nového roka 😊.

red.