Ktorý z variantov nášho loga sa využíva prednostne?

A) 

B)

C) 

Odpovede posielajte na premeny@sepsas.sk do 15. januára 2023.

Jeden vyžrebovaný výherca získa solárnu nabíjačku, dvaja vyžrebovaní výhercovia získajú dáždnik.

 

Vyhodnotenie súťaže z predchádzajúceho čísla

Otázka: Aké zariadenie je na obrázku?
Správna odpoveď: a) tlmivka

Gratulujeme vyžrebovaným výhercom súťaže – Jane Homolovej, ktorá získala dáždnik, a Eve Kruckej a Miroslavovi Kubovovi, ktorí získali fľašu s karabínkou a kľúčenku s baterkou.