Festival vedy a techniky AMAVET je výbornou príležitosťou pre mladých ľudí konzultovať svoje projekty so slovenskými vedeckými kapacitami. Pre tých najlepších je to odrazový mostík na prestížne medzinárodné súťaže v oblasti vedy a techniky. Naša spoločnosť bola hlavným partnerom tohto podujatia.

Do súťaže mladých vedátorov – Festival vedy a techniky AMAVET – sa v tomto roku zapojilo 74 škôl, čo je oproti predchádzajúcemu ročníku o 22 viac.

Finále sa uskutočnilo začiatkom novembra v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. „Tohtoročný, už 25. ročník vzbudil pozitívnu nádej v nás, organizátoroch súťaže, ktorí realizujeme krajské kolá aj celoštátne finále, že náročné obdobie pandémie je na ústupe. Povzbudil nás do ďalšej zmysluplnej práce a uistil, že mladí ľudia majú stále záujem stretávať sa a venovať sa svojim projektom vo voľnom čase. Prihlásenie sa žiakov aj z doposiaľ nezapojených škôl svedčí o rastúcej prestíži súťaže,“ zhodnotil čoraz väčší ohlas podujatia v školských kruhoch, pre ktoré je určené, výkonný riaditeľ súťaže Mgr. Dávid Richter.

Na otvorení Festivalu vety a techniky AMAVET v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave sa zúčastnil aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ našej spoločnosti Peter Dovhun, na snímke s moderátorkou Simonou Simanovou, predsedom AMAVETu Mariánom Gibom a predsedom odbornej hodnotiacej komisie súťaže Jozefom Ristvejom

Mladí vedátori sa učia prezentovať a diskutovať

Festival je určený pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí majú záujem o vedu a techniku. Odbornými garantmi súťaže sú slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied. Mladí účastníci súťaže majú možnosť diskutovať s erudovanými odborníkmi z vedeckých oblastí, ktorí zasadajú  v hodnotiacej komisii celoštátneho finále. „Učia sa komunikovať a prezentovať výsledky svojej práce nielen rovesníkom, ale aj fundovaným vedcom. Podporujeme ich k otvorenej diskusii, nie len memorovaniu teórie. Pomocou vedátorského projektu sa žiaci učia pozrieť sa na problém a hľadať jeho komplexné riešenie, ktoré nejakým spôsobom zlepší alebo uľahčí život im samým či druhým. Naučia sa trpezlivosti a najmä tomu, že nestačí niečo ´poskladať´ alebo ´opísať´, ale treba ísť do hĺbky, načítať si o danej problematike, vyhodnotiť zdroje a byť voči nim kritický, porovnať ich, či rozoznať kvalitu od nekvality,“ vysvetľuje prínos účasti v súťaži pre mladých ľudí jej výkonný riaditeľ.

Organizátori festivalu z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) dostávajú pozitívne ohlasy a poďakovania aj od pedagógov.  „My môžeme v škole žiakom rozprávať o vede a viesť ich k láske k prírodovedným predmetom, avšak vďaka takýmto podujatiam, kde si môžu vedu vyskúšať na vlastnej koži, kde majú možnosť stretnúť skutočných vedcov a vidieť tvrdú prácu a jej výsledok, to nič nenahradí. A to si ako učiteľ veľmi vážim a ďakujem, že máme takéto možnosti aj vďaka vám!“ napísal organizátorom jeden z učiteľov po festivale v rámci anonymnej spätnej väzby.

Výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter (prvý zľava) s víťazmi súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET v Zážitkovom centre vedy Aurelium

Víťazi súťaže

Na celoslovenské finále postúpilo z krajských kôl 77 súťažiacich s 55 vedátorskými projektmi. Najlepší z najlepších budú mať možnosť obhajovať svoj projekt na významných na európskych a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedecko-výskumnej činnosti mládeže v Belgicku, Mexiku, USA, Švajčiarsku, Španielsku a Česku. Ide o viac ako desiatku projektov, ktoré pokrývajú širokú škálu vedeckých tém z najrôznejších oblastí. Za všetky spomeňme aspoň tie, ktoré postúpili na Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov v Bruseli – „Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín“ a „Internetový Študentský kalendár – iSCAL“.

SEPS a mladí vedátori

Na festivale boli udelené aj špeciálne ceny. Ocenenie našej spoločnosti získali projekty: Juliany Lichvárovej a Viktórie Onuferovej, žiačok Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a členiek AMAVET klubu v Prešove s projektom „Začali sme šetriť elektrickou energiou?“; Timona Oravca, žiaka ZŠ a člena AMAVET klubu v Nitre s projektom „Liaheň na liahnutie prepelíc“ a Andreja Nagya, žiaka ZŠ a člena AMAVET klubu v Novom Meste nad Váhom s projektom „CNC gravírka“.

Špeciálne ceny Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy odovzdala za našu spoločnosť hovorkyňa Sandra Čičová Kotzigová. Na obrázku s držiteľkami ocenenia Julianou Lichvárovou a Viktóriou Onuferovou za projekt „Začali sme šetriť elektrickou energiou?“ a predsedom AMAVETu Mariánom Gibom

Naše reklamné partnerstvo na festivale pomohlo organizátorom zabezpečiť náležitú propagáciu podujatia a osloviť mladých zanietených ľudí, aby sa prihlásili do súťaže. Finančná podpora pomohla aj pri zabezpečení dopravy účastníkov do hlavného mesta a ich ubytovania počas podujatia, ako aj pri organizácii účasti víťazov v súťažiach a fórach, ktoré si vybojovali v celoslovenskom finále.

„V oblasti spoločenskej zodpovednosti patrí k našim prioritám podpora vzdelávania, vedy a výskumu. Práve podpora takýchto podujatí pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl je jedna z ciest, ako môžeme mladých ľudí prilákať k ďalšiemu štúdiu technických smerov a podnietiť v nich záujem o povolanie v oblasti elektroenergetiky,“ zhrnula účasť našej spoločnosti na festivale vedúca odboru CRS a komunikácie Zuzana Bednárová.

red.