Intraday

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha formou explicitnej alokácie použitím metódy First Come, First Served. Funkciu alokátora kapacít na vnútrodennej báze plní ČEPS www.ceps.cz.

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha na cezhraničných profiloch SK/CZ, SK/HU a SK/PL od 1.12. 2010.

Počnúc obchodným dňom 3.4.2012 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/CZ v režime 1-hodinových seáns.
Počnúc obchodným dňom 5.9.2018 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/HU v režime 1-hodinových seáns.
Na profile SK/PL prebieha vnútrodenná alokácia kapacít v režime 4-hodinových seáns.
Na profile SK/UA neprebieha vnútrodenná alokácia kapacít.

Procedúra a pravidlá vnútrodenného prideľovania kapacít a nominácie cezhraničných prenosov sú popísané v priloženom dokumente INTRADAY CAPACITY ALLOCATION AND NOMINATION PROCEDURE Trader Guide.

Podporu pre procesy nominácií a zosúhlasovania vnútrodenných cezhraničných prenosov na strane SEPS poskytuje odbor Aukčná kancelária SEPS:

e-mail: aukcie@sepsas.sk
tel.: +421 2 5069 2804