Čo je na fotografii?

a) vyradený transformátor
b) roztrhnutý izolátorový reťazec
c) obnoviteľný zdroj energie

Odpovede posielajte na premeny@sepsas.sk do 15. apríla 2022.

Desiati vyžrebovaní výhercovia získajú cyklistické tričko a medovú pochúťku.               

Vyhodnotenie súťaže z predchádzajúceho čísla

Otázka: Kedy vznikla ako samostatný právny subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.?

Správna odpoveď: 21. 1. 2002

Vyžrebovaným výhercom súťaže – Ing. Márii Praščákovej, PhD. (balíček dobrôt), Ing. Petrovi Demeterovi (kniha Belianske Tatry), Ing. Danielovi Iskerkovi (kniha Belianske Tatry),  Ing. Lenke Högerovej (firemné pero s USB kľúčom), Ing. Petrovi Gambošovi (firemné pero s USB kľúčom) a Ing. Petrovi Brnčalovi (firemné pero s USB kľúčom) gratulujeme.