Milé čitateľky, milí čitatelia,

rok je ešte mladý, a už nám vojnou na Ukrajine ukázal, aké náhle, prekvapivé a naozaj ťažké situácie dokáže priniesť. Aj na ne budeme pripravení o to lepšie, čím konkrétnejšie máme stanovené tohtoročné stratégie a ciele, ktoré na virtuálnych stránkach nášho firemného časopisu predstavujú šéfovia úsekov. S vrchným riaditeľom úseku prevádzky Miroslavom Janegom si aj zaspomíname, aký vývoj v oblasti elektroenergetiky predchádzal zrodu našej dnes už dvadsaťročnej spoločnosti.

Nazrieme aj priamo do centra diania a dobrej praxe pri opravách porúch na vedení, tentoraz budeme sprevádzať kolegov prevádzkovej správy Východ pri ich rýchlej akcii v teréne. A dozvieme sa aj niečo o tom, čo sa bude prakticky a priamo týkať nás všetkých, ktorí by sme bez počítača neboli plnohodnotnými pracovníkmi :-) – o novinkách zo sveta informačno-komunikačných technológií, ktoré by nám onedlho mali priniesť väčší komfort a bezpečnosť v pracovnom živote.

Podobný efekt na pracovisku má mať program Ligy za duševné zdravie „Mental Health First Aid“ („Prvá pomoc pre duševné zdravie“) pre slovenské firmy, ktorý naša spoločnosť finančne podporila. Psychickou vzpruhou môže byť však aj nevšedný zážitok z návštevy vily Dominika Skuteckého, ktorej umenie a kúzlo miesta umocňuje prebúdzajúca sa jar. 

Adriana Komorníková
redaktorka