Klimatické ciele a nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energií, stratégia rozvoja prenosových sústav či ich bezpečnosť. To sú hlavné témy spoločného rokovania Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a rakúskej Austrian Power Grid AG. Historicky prvé stretnutie predstavenstva SEPS a manažmentu APG sa zrealizovalo vo februári. Pandemická situácia nedovoľovala sadnúť si za jeden stôl, preto sa predstavitelia oboch strán stretli online.

Iniciačné rokovanie sa zameralo na viacero tém, ktoré v súčasnosti riešia obaja prevádzkovatelia prenosových sústav. Cieľom bolo zoznámiť sa, identifikovať témy spoločného záujmu, ale čo je najdôležitejšie, vymeniť si názory a postoje, ktoré môžu byť pre druhú stranu inšpiratívne a použiteľné v praxi.

Technický riaditeľ APG Gerhard Christiner neopomenul ani návrat do histórie. Zmienil sa o minulých neúspešných snahách obidvoch strán o vybudovanie cezhraničného prepojovacieho vedenia medzi rakúskou a slovenskou prenosovou sústavou. Primárne sa však riešila budúcnosť.

Bezpečnosť a rozvoj sústavy

Rakúska strana sa venovala najmä bezpečnosti dodávok elektrickej energie cez prenosovú sústavu. Na tento účel používajú viacero metód, jednak prostredníctvom riadenia aktív či sústavy. Napríklad náklady na redispečing v minulom roku dosiahli u nich 100 miliónov eur. Reč bola aj o dizajnovaní trhu s elektrinou na národnej a európskej úrovni v kľúčových oblastiach.

Stratégia rozvoja prenosovej sústavy a budúcnosť energetických systémov bola ďalšou zásadnou témou stretnutia. Rakúska strana predstavila tzv. strategické klastre v oblasti ľudských zdrojov a komunikácie, bezpečného financovania a tvorby zisku, inovácií a digitalizácie, či integrácie trhu a riadenia systémov.

Ambiciózne ciele v ochrane klímy

Vedeli ste, že Rakúsko má v rámci klimatických zámerov svoj vlastný cieľ – dosiahnuť 100 % obnoviteľných zdrojov energií už do roku 2030? Znamená to navýšenie nasadenia obnoviteľných zdrojov o 50 %, čiže o 27 TWh. Inštalovaná kapacita OZE narastie o 100 %. Do roku 2040 Rakúsko plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Vyžaduje si to 100-percentné nasadenie OZE už o desať rokov skôr. Na dosiahnutie tohto cieľa chce náš južný sused využiť všetky najmodernejšie prístupy, od digitalizácie cez sector coupling až po vybudovanie dodatočných kapacít na skladovanie elektriny, čo si vyžiada nemalé finančné zdroje. Rakúska strana počíta s investíciami v sume zhruba 3,5 miliardy eur, a ešte viac pôjde do distribučných sústav, konkrétne 18 miliárd eur do roku 2030.

Spoločné strategické iniciatívy

Na spoločnom rokovaní SEPS a APG identifikovali päť strategických iniciatív, ktorým sa budú obe strany v nasledujúcom období venovať. Ide najmä o budúci energetický systém, spoluprácu prenosovej sústavy a distribučnej siete, bezpečnosť dodávky elektriny, budúci regulačný systém a v neposlednom rade rozvoj ľudských zdrojov. Výsledkom februárového rokovania je aj dohovor na vzájomnej spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Austrian Power Grid AG je hlavným prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Rakúsku. Vlastní 94 % rakúskej prenosovej sústavy. Chceli sme sa inšpirovať, a najmä hľadať vzájomné prepojenie otázok a tém, ktoré riešime aj na Slovensku. Som rád, že sa toto online rokovanie uskutočnilo a plánujeme sa s rakúskymi partnermi stretávať na pravidelnej báze“, skonštatoval Peter Dovhun, generálny riaditeľ SEPS.

Predstavenstvo SEPS by sa s manažmentom rakúskej APG malo opätovne stretnúť v máji.

red.