Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Verejné konzultácie
  Verejná konzultácia 26.07.2019
  Verejná konzultácia 27.09.2019
  Verejná konzultácia 19.12.2019
  Verejná konzultácia 28.7.2020
  Verejná konzultácia 19.2.2021
  Verejná konzultácia 12.4.2021
  Verejná konzultácia 20.04.2021
  Dohoda o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu
 
Dohoda o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu
Cezhraničná účasť na poľskom kapacitnom trhu na hraniciach ponukových oblastí, ktoré sú súčasťou tzv. poľského technického profilu (t.j. PL – DE(50Hertz)/CZ/SK) je zabezpečená prostredníctvom súboru bilaterálnych zmlúv medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav (PSE, 50Hertz, ČEPS a SEPS), ktoré popisujú a upravujú spôsob spolupráce a povinnosti prevádzkovateľov prenosových sústav vyplývajúce z európskej legislatívy a národného dizajnu kapacitného mechanizmu v Poľsku. Prostredníctvom týchto zmlúv bude okrem iného zabezpečené poskytovanie dát voči PSE (špecifické formuláre sú súčasťou príloh týchto zmlúv) na účely certifikácie, vyhodnocovania a kontroly dostupnosti cezhraničných jednotiek. Rovnako sú súčasťou zmluvného rámca, ktorý je nevyhnutný pre účasť Poskytovateľa na kapacitnom mechanizme aj bilaterálne zmluvy uzatvárané medzi Poskytovateľmi a PSE. Horeuvedené zmluvy nie sú predmetom tejto verejnej konzultácie.
 
Na to, aby SEPS dokázala splniť záväzky plynúce zo zmluvy medzi SEPS a PSE bude nutné uzavrieť bilaterálne dohody medzi SEPS a Poskytovateľmi z ponukovej oblasti Slovenska. Návrh tejto Dohody je predmetom tejto verejnej konzultácie.
 
Návrh Dohody o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu
Na tento účel SEPS pripravila návrh Dohody, ktorá bude uzatvorená medzi Poskytovateľmi pôsobiacimi v ponukovej oblasti SR a SEPS. Návrh Dohody pokrýva zmluvné a legislatívne požiadavky, ktoré vyplývajú z účasti cezhraničných jednotiek na poľskom kapacitnom trhu. Prostredníctvom tejto verejnej konzultácie chce SEPS zabezpečiť čo najvyššiu mieru pripravenosti a informovanosti záujemcov o účasť v aukcii poľského kapacitného trhu (aukcia realizovaná v 2021 s poskytovaním služby pre rok 2026). 
 
Cieľom návrhu Dohody o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu je:
  • nastaviť rámec pre proces certifikácie slovenských poskytovateľov a ich jednotiek na poľskom kapacitnom trhu, ktorá je podmienkou pre účasť na kapacitnej aukcii;
  • stanoviť pravidlá pre poskytovanie dát za účelom vyhodnotenia stresových situácii (t.j. situácií kedy je aktivovaná dodatočná kapacita z aukcie) v prípade platného kapacitného záväzku na strane poskytovateľa;
  • stanoviť pravidlá pre poskytovanie dát za účelom overenia dostupnosti kapacity a testu výkonnosti jednotiek, ktoré majú platný kapacitný záväzok.
Súčasťou návrhu Dohody, ktorý je predmetom tejto verejnej konzultácie sú prílohy, ktoré obsahujú identické formuláre ako v zmluve medzi SEPS a PSE na poskytovanie dát (Dokumenty na stiahnutie).
 
Pripomienky k Dohode v rámci verejnej konzultácie je možné zasielať do 08. augusta 2021 na emailovú adresu kapacitnemechanizmy@sepsas.sk v stanovenom formáte. Šablóna na odovzdávanie pripomienok je dostupná v časti Dokumenty na stiahnutie nižšie. 
 
V prípade otázok ohľadne poľského kapacitného mechanizmu prosím kontaktujte PSE prostredníctvom emailovej adresy: rynek.mocy@pse.pl.
 
Dokumenty na stiahnutie:
   
Názov dokumentu Odkaz
Návrh Dohody o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu Dohoda
Príloha 1 – Potvrdenie technických parametrov a umiestnenie Fyzickej cezhraničnej jednotky Príloha 1
Príloha 2 – Záväzok poskytovať dáta Príloha 2
Príloha 3 – Komunikácia Strán Príloha 3
Príloha 4 – Merané dáta Príloha 4
Formulár na odovzdávanie pripomienok Formulár


Relevantné dokumenty:
Capacity Market Act, dokument je dostupný TU.
Technické špecifikácie cezhraničného prístupu ku kapacitným mechanizmom podľa čl. 26 (11) Nariadením 2019/943 (Príloha 1 rozhodnutia ACER č. 36/2020) sú dostupné TU.Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK