Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Verejné konzultácie
  Verejná konzultácia 26.07.2019
  Verejná konzultácia 27.09.2019
  Verejná konzultácia 19.12.2019
  Verejná konzultácia 28.7.2020
  Verejná konzultácia 19.2.2021
  Verejná konzultácia 12.4.2021
  Verejná konzultácia 20.04.2021
  Dohoda o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu
 
Verejné konzultácie

Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021

 
Úvod
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“.

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizáciou informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na roky 2019 až 2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania.

Cieľom verejnej konzultácie je odborná diskusia k Stratégii za účasti všetkých dotknutých subjektov – poskytovateľov podporných služieb, účastníkov trhu s elektrinou, orgánov štátnej správy a ÚRSO. Verejná konzultácia bude ukončená dňa 10.05.2018, následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a dňa 17.05.2018 bude v Bratislave zorganizovaný workshop k výsledkom verejnej konzultácie. Z dôvodu zabezpečenia vhodných priestorov je potrebné, aby záujemcovia o účasť na workshope zaslali záväznú prihlášku na priloženom Registračnom formulári najneskôr do 03.05.2018 12:00 na adresu workshop_pps@sepsas.sk. Presné miesto a čas konania workshopu bude určené podľa počtu zaregistrovaných záujemcov, ktorým bude najneskôr do 14.05.2018 zaslaná pozvánka na workshop.
 
Dokument predložený k verejnej konzultácii
V rámci tejto verejnej konzultácie spoločnosť SEPS predkladá dokument Stratégia vrátane jej príloh: „Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR“ a „Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2017“.
 
Dokumenty na stiahnutie:
  
Názov Dokument
Stratégia

Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021

Príloha č.1 k Stratégii

Manažérske zhrnutie štúdie spoločnosti EuroEnergy, spol. s r.o. „Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR“

Príloha č.2 k Stratégii

Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2017

Formulár

Formulár na zaslanie pripomienok

Registračný formulár

Registračný formulár

Pripomienky subjektov VK

Pripomienky subjektov VK

1. prezentácia

Zdrojová primeranosť ES SR

2. prezentácia

Posouzení variant výrobního mixu SR

3. prezentácia

Stratégia PpS 2019-2021

4. prezentácia

Workshop PpS 2019-2021

 
Pravidlá konzultačného procesu
  1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk
  2. Lehota na predloženie pripomienok je 10.05.2018.
  3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
  4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.
  5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne
  6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
  7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.
  8. Pripomienky budú anonymne zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne do 17.05.2018.
 
Súvisiace dokumenty a legislatíva, na ktoré je odkazované v tejto verejnej konzultácii
 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK